Woonrijp maken (WRM)

Nieuwbouwwijk woonrijp maken Rouveen West

Bij het woonrijp maken (WRM) transformeren wij een nieuwbouw- of bouwlocatie naar een leefbare, bewoonbare en bereikbare locatie. Het terrein wordt dus klaar gemaakt voor gebruik. Het woonrijp maken passen we toe als de bouwkavels bebouwd zijn of renovatieprojecten zijn afgerond en bruikbaar en bereikbaar gemaakt moeten worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld het aanleggen van een parkeerterrein, trottoirs en groenvoorziening rond een bedrijfspand of de aanleg van bestrating in een nieuwbouwwijk. Woonrijp maken is sfeer brengen op locatie en de uiteindelijke afronding van een bouwproject.

Kooiker Aannemersbedrijf voor het woonrijp maken

Kooiker Aannemersbedrijf heeft jarenlange ervaring in het woonrijp maken van bouwlocaties, zowel nieuwbouwwijken als bedrijfsterreinen. We maken gebruik van eigen materiaal en moderne machines. Hierdoor werken we efficiƫnt, secuur en kostenbesparend. Door de ontwikkeling van eigen machines, zoals de Zijtra en de stratenreiniger, zijn we nog beter in staat maatwerk te leveren. Tevens optimaliseren we hiermee de productiviteit zonder dat dit ten koste gaat van onze medewerkers. Sterker nog, we ontlasten de medewerkers van zwaar en belastend werk.

Woonrijp maken woonwijk Rouveen West 4

Onze werkzaamheden bij woonrijp maken

Bij het woonrijp maken valt te denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Aanleg riolering en leidingwerk
  • Aanleg afwateringssystemen voor hemelwaterafvoer
  • Installeren straatmeubilair zoals fietsenrekken en bankjes
  • Voorbereiding bestrating
  • Aanbrengen van definitieve bestrating (wegen, trottoir en parkeerhavens)
  • Installeren straatverlichting en bewegwijzering
  • Voorbereiding oplaadpunten elektrische auto’s
Volgende
Vorige
Voorbereiding bestrating woonwijk Rouveen West
Nieuwbouwwijk woonrijp maken Rouveen West
Machinaal bestraten met Roadprinter Rouveen West
Grondverzet bij woonrijp maken woonwijk Rouwveen West
Woonrijp maken nieuwbouwwijk de Cirkel Hardenberg
Machinaal straten met Roadprinter en afreibalk de Cirkel Hardenberg
Woonrijpmaken wijk de Cirkel in Hardenberg
Herinrichting entree Hogeschool Windesheim
Realisatie parkeerterrein industrieterrein Staphorst

Kosten woonrijp maken

De kosten van het woonrijp maken berekenen we aan de hand van de te verrichten werkzaamheden. Dit is per project natuurlijk anders en bekijken we hoe we het meest efficiƫnt kunnen werken. Aan de hand van de situatie bepalen we welke machines we in kunnen zetten en waar handwerk bij komt kijken. Wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact op of stuur ons een bestek. We sturen u dan zo spoedig mogelijk een offerte toe met een heldere beschrijving van de kosten.

Bouwrijp maken

Nog niet toe aan de afronding van een nieuwbouw- of renovatieproject? Maar wilt u juist voorbereidingen laten treffen voor nieuwbouw? Wij kunnen ook de locatie voorbereiden op bouwwerkzaamheden, dus bouwrijp maken.

Meer weten over bouwrijp maken?

Expertises Kooiker Aannemersbedrijf

Kooiker Aannemersbedrijf kan gebruik maken van verschillende expertises binnen de Kooiker Groep. Zo zijn we niet alleen specialist in infra, grondwerk en bestrating. De Kooiker Groep kan bouwen op de kennis in verschillende disciplines:

Kooiker Zuig- en blaastechniek

Kooiker Zuig- en blaastechniek is gespecialiseerd in het spuiten en blazen van zand, grond en grind. De zuigtechniek is de ideale oplossing bij graafwerkzaamheden waarbij voorzichtigheid gevraagd wordt. Denk aan het vrijmaken van kabels en leidingen of het vrijzuigen van boomwortels. Bij grootonderhoud en renovatieprojecten zetten wij deze techniek regelmatig in.

Kooiker Maatvoering

Kooiker Maatvoering is specialist in het uitzetten van grenslijnen en stuurlijnen, het bepalen van erfgrenzen en grensreconstructie. Daarnaast is ondersteunt Kooiker Maatvoering in het maken van revisietekeningen en het maken van ontwerpen ten behoeve van terreininrichting. Maatvoering zetten we regelmatig in bij het bouwrijp maken van bouwlocaties en bij terreininrichting.

Offerte ontvangen woonrijp maken

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte ontvangen voor het woonrijp maken van een bouwlocatie? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Wij zijn o.a. werkzaam voor