Aanleg hoofdriool

Aanleg riolering

Hoofd-Riolering aanleggen

De hoofdriolering is de riolering die zorgt voor de uiteindelijke afvoer van afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuivering. Bij het bouwrijp maken van een bouwlocatie houden we direct rekening met het aanleggen van riolering, buitenriolering en huisaansluitingen op het riool. Riolering aanleggen is voor Kooiker Aannemersbedrijf dagelijks werk en we verzorgen tevens een totaalpakket aan werkzaamheden, waaronder bestrating, bouwrijp maken en woonrijp maken van (nieuw)bouwlocaties.

Onder onze rioolwerken vallen onder andere:

Informatie aanvragen

Is het riool aan vervanging toe? Moet het riool verlegd of aangelegd worden? En wilt u meer informatie ontvangen over beschikbaarheid en kosten? Neem dan contact op.

Neem vrijblijvend contact op
Volgende
Vorige
Renovatie hoofdriolering
Aanbrengen riolering
Aanleggen hoofdriolering

Gescheiden of gemengd rioolstelsel

De milieueisen worden steeds strenger. Daarom kom je steeds vaker gescheiden rioolstelsels tegen. Bij gescheiden stelsels wordt het afvalwater van bedrijven en woningen gescheiden afgevoerd van het hemelwater. Bij een gemengd systeem komen regenwater en afvalwater bij elkaar en wordt in één keer afgevoerd via het hoofdriool. In Nederland is twee op de drie huishoudens voorzien van een gemengd riool. Dit wordt steeds minder omdat er bij nieuwbouw gekozen wordt voor een gescheiden systeem.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel

Ook bestaat er tegenwoordig een verbeterd gescheiden riool. Bij een gescheiden systeem wordt regenwater apart opgevangen en afgevoerd. Bij het verbeterde systeem wordt het schonere regenwater van daken waar gescheiden van het vuilere regenwater dat op straat valt.

Naar wens leggen wij een gescheiden stelsel aan om afvalwater te scheiden van het hemelwater.

Kosten en prijzen

Wilt u meer weten over de tarieven en mogelijkheden? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

Vrijblijvend offerte aanvragen
Machinaal bestraten met de Roadprinter