Reinigen waterdoorlatende- en waterpasserende bestrating

Reinigen waterpasserende en waterdoorlatende bestrating

Woonwijken en nieuwbouwwijken worden meer en meer ingericht met waterdoorlatende of waterpasserende bestrating. Om het grondwaterpeil in stand te houden en om uitdroging van de bodem te voorkomen wordt regenwater niet altijd meer via het riool afgevoerd. Waterdoorlatende bestrating zorgt ervoor dat het regenwater sneller de bodem in kan zakken. Om bij hevige buien geen wateroverlast te krijgen moet het water wel de kans krijgen de bestrating te passeren. Laat dan regelmatig de waterpasserende en waterdoorlatende bestrating reinigen. Goed gereinigde bestrating zorgt voor een betere afvloeiing van regenwater.

Reiniging waterpasserende verharding in de praktijk

Volledig schone waterpasserende bestrating

Reinigingsmachine speciaal voor schoonhouden waterdoorlatende- en waterpasserende bestrating

Het reinigen van waterdoorlatende bestrating dient grondig te gebeuren. Deze vorm van bestrating is ontwikkeld om water makkelijker af te kunnen voeren. Bij de traditionele bestrating vloeit het water naar de putten. Bij waterpasserende bestrating zakt het water langs of door de steen weg de grond in. Noodzakelijk is wel dat de steen en/of de voegen vrij zijn van vuil. Om dit goed schoon te kunnen maken en om deze bestrating diep te kunnen reinigen hebben we in eigen beheer een speciale machine ontwikkeld. Deze machine reinigt diep door middel van hogedruk en zuigt het slib en afval direct weg. Het vuil krijgt dan geen kans om weer de bestrating ingereden te worden. Anders dan de standaard reinigingsmachines zorgt de speciale hogedruk-zuig installatie voor brandschone bestrating. De machine spuit op basis van hogedruk reiniging het vuil uit de voegen en stenen.

Aanbrengen split zand na reiniging bestrating

Na het reinigen van de waterpasserende bestrating adviseren kunnen we split zand aanbrengen en invegen. Het split zorgt ervoor dat de voegen opgevuld worden, maar wel het water het laat “passeren”. Daarnaast zorgt het split ervoor dat er minder ophoging van vuil plaats vindt en onkruid minder kans krijgt. We adviseren dan ook split aan te laten brengen, omdat dit zorgt voor minder onderhoud en een betere afvoer van water.

Service in een totaalpakket

Wij reinigen niet alleen waterdoorlatende verharding, maar verzorgen het totale plaatje. Wij pakken de volgende zaken voor u op:

Het totaalpakket aan diensten leveren we op basis van vooraf afgesproken prijzen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Op deze manier kunnen we gemeentes volledig ontzorgen.

Reiniging waterdoorlatende bestrating

Voordelen reiniging waterpasserende en waterdoorlatende bestrating

  • Betere afvloeiing van regenwater
  • Wateroverlast wordt tot een minimum beperkt
  • Voorkomt gladde wegen door aanhechting vuil en groene aanslag
  • Verzorgd uitziende woonwijken
  • Beperkt overstromend riool bij hevige regenbuien

Meer informatie ontvangen?

Meer weten over de mogelijkheden van de reiniging van waterpasserende en waterdoorlatende bestrating? Of graag een demonstratie van de reiningingstechniek bijwonen? Neem contact op of maak een afspraak.

Maak een afspraak
Volgende
Vorige
Diepe reiniging waterpasserende bestrating
Reinigen waterpasserende en waterdoorlatende bestrating
Brandschoon resultaat reiniging waterpasserende bestrating
Close up schone waterpasserende bestrating
Resultaat reiniging waterdoorlatende en waterpasserende bestrating
Verschil waterpasserende bestrating na reiniging
Volledig schone waterpasserende bestrating
Voorbeeld reiniging waterdoorlatende en waterpasserende bestrating
Waterpasserende bestrating voor de reiniging
Hulpmiddelen voor flexibele reiniging in hoekjes waterpasserende bestrating
Aanbrengen split tussen waterpasserende bestrating

De modernste middelen voor het reinigen van bestrating

De reinigingsmachine is speciaal ontwikkeld voor de reiniging van waterpasserende- en waterdoorlatende bestrating. Natuurlijk is het ook mogelijk om gewone bestrating schoon te krijgen. De schoonmaak unit wordt aan onze krachtige zuigwagen gekoppeld. Het voordeel is dat de zuigwagen een zeer grote capaciteit heeft en in staat is om grote oppervlaktes te reinigen zonder geleegd te moeten worden. De zuigwagen kan dus meer reinigingswerk uitvoeren dan een standaard schoonmaakwagen. Dat maakt de combinatie zeer effici├źnt. Niet elke straat is recht toe recht aan, maar kan ook voorzien van parkeerhavens. Voor de kleine hoekjes, waar de grote zuigwagen niet makkelijk kan komen, hebben we minivariant ontwikkeld. Deze wordt bediend door middel van een knikmops en is geschikt voor de kleinste hoekjes.

Bestrating reinigen voor gemeenten

We worden veelvuldig ingeschakeld door gemeenten voor het reinigen van bestrating in woonwijken ter voorkoming van wateroverlast. In de Gemeente Zwolle hebben de problemen met overtollig water aangepakt. Hiermee bewijzen we dat het gepatenteerde systeem de oplossing is voor het schoonhouden van stad en dorp.

Regulier onderhoud bestrating

Afhankelijk van bepaalde factoren adviseren we in ieder geval eens per twee jaar regulier onderhoud uit te laten voeren. Onder regulier onderhoud verstaan we bijvoorbeeld het reinigen van de bestrating en het aanbrengen van schoon drainagezand. Bij het structureel uitvoeren van het regulier onderhoud kan het groot onderhoud om de vijf jaar uitgevoerd worden. Bij groot onderhoud letten we op het egaliseren van de weg en waar noodzakelijk het herstraten ervan.

De mate van onderhoud is afhankelijk van bepaalde factoren

Begroeiing zorgt over het algemeen voor meer aanslag en vervuiling van het wegdek. Zo verminderd de werking van waterpasserende- en waterdoorlatende bestrating door stukgereden blad. Ook zorgen bomen voor meer groen aanslag op de wegen.
Ook is het gebruik van de weg bepalend voor de frequentie voor onderhoud. Een straat waar minder verkeer doorheen rijdt zal sneller last van onderkruidvorming krijgen. Daarnaast kan vervuiling, bijvoorbeeld tuinafval of afval afkomstig van transport zorgen voor het sneller dichtslibben van de bestrating.

We adviseren gemeentes dit goed in de gaten te houden en de probleemplekken in kaart te brengen.

Geïnterresseerd?

Heeft u regelmatig overlast van overtollig water? Wilt u af van de gladde groene aanslag? Vraag vrijblijvend een offerte aan. Of neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen