Grondwerk nieuwbouw

Bij het bouwen van een nieuwe woning, een nieuwe woonwijk of een ander bouwproject is grondwerk een essentiële eerste stap. Onder grondwerk nieuwbouw verstaan we het voorbereiden van de bouwplaats door de grond te egaliseren, te ontgraven, te vullen en te verdichten. Het is belangrijk om het grondwerk nauwkeurig uit te voeren, omdat dit de basis vormt voor de rest van het bouwproces.

In voorbereiding op nieuwbouwprojecten moet de locatie eerst worden voorbereid om de bouwwerkzaamheden te kunnen starten. De eerste fase is het bouwrijp maken van de locatie, waarbij de omgeving volledig klaargemaakt wordt voor de uiteindelijke bouwwerkzaamheden. De locatie is daarna toegankelijk voor bouwmaterieel. Bij grondwerk nieuwbouw wordt de bouwgrond klaargemaakt voor de definitieve bouw, zoals het uitgraven van funderingssleuven of het afgraven van bouwputten.

Grondwerk nieuwbouw kleine projecten

Bij grondwerk voor nieuwbouw voor kleine projecten valt te denken aan grondwerk voor de voorbereidingen van een uitbouw of de bouw van een bijgebouw of aanbouw. Onder grondwerk voor kleinschalige nieuwbouwprojecten verstaan wij onder andere:

Volgende
Vorige
Aanleveren zand voor nieuwbouw
Afgraven en afvoeren grond nieuwbouw
Grondverzet en grondwerk nieuwbouwproject
Afgraven grond voor nieuwbouw
Grondwerk bij voorbereiding nieuwbouw
Grondwerk nieuwbouw
Voorbereiden grond voor nieuwbouw

Verschillende fasen in grondwerk bij nieuwbouw

  1. Het eerste onderdeel van grondwerk is het egaliseren van de bouwplaats. Dit betekent dat de grondoppervlakte wordt geëgaliseerd om een vlakke basis te creëren waarop de fundering kan worden gelegd. Dit is belangrijk omdat een ongelijke basis de stabiliteit van het gebouw kan aantasten. Na het egaliseren van de grond, wordt er meestal een laag funderingszand aangebracht om het bouwoppervlak verder te egaliseren en te verstevigen.
  2. Het volgende deel van het grondwerk is het ontgraven van de funderingsput. De grootte en diepte van de put hangen af van het type gebouw en de eigenschappen van de grond waarop het wordt gebouwd. Het is belangrijk om de put nauwkeurig te graven, omdat de fundering van het gebouw hierop wordt geplaatst. Na het graven van de put wordt de bodem van de put vaak bedekt met grind en wordt er meestal ook een laag isolatie aangebracht om vochtproblemen te voorkomen.
  3. Vervolgens wordt de fundering gestort. Dit kan een betonnen fundering zijn, maar het kan ook een andere soort fundering zijn, afhankelijk van het type gebouw en de eigenschappen van de grond. Het is belangrijk om de fundering zorgvuldig te storten en af te werken, omdat dit de basis vormt voor de rest van het bouwproces.
  4. Na het storten van de fundering wordt de bouwput opgevuld. Dit gebeurt meestal met het uitgegraven materiaal, maar het kan ook met ander materiaal worden opgevuld, afhankelijk van de eigenschappen van de grond. Het is belangrijk om het opvullen zorgvuldig uit te voeren en de grond goed te verdichten, omdat dit helpt om verzakkingen en andere problemen in de toekomst te voorkomen.

Totaaloplossing in grond-, straat- en dakwerk

Kooiker Aannemersbedrijf is niet alleen thuis in grondwerk en het bouwrijp maken van bouwlocaties. Als onderdeel van de Kooiker Groep beschikken wij over een schat aan ervaring op het gebied van woonrijp maken, bestrating, riolering, herinrichting van wijken en binnensteden, in terreininrichting en maatvoering. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in zuigtechniek, waarmee we schadevrij kabels en leidingen vrij kunnen zuigen. De zuigtechniek is inzetbaar voor grond- en zandzuigen, maar ook voor het zuigen van (dak)grind. We beiden een totaaloplossing van grond tot en met dak.

 

 

Informatie aanvragen

Meer weten over de mogelijkheden over grondwerk voor nieuwbouw? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op