Bouwrijp maken

Bouwrijp maken en grondwerk

Wat is bouwrijp maken van grond?

Voordat de bouw op een nieuwbouwlocatie of bouwlocatie kan beginnen, moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Het bouwrijp maken is een belangrijke stap in een bouwtraject. In deze fase maken we het terrein geschikt voor bebouwing. Dit kan een weiland zijn, maar ook een oud industrieterrein. In alle gevallen is het noodzakelijk eerst een bodemonderzoek uit te laten voeren. Met een bodemonderzoek kunnen we:

Is er sprake van bodemverontreiniging? Dan starten we eerst met het saneren van de grond om zo een gezonde leefomgeving te kunnen garanderen. Tevens bespaart het kosten als dit niet pas tijdens de bouw ontdekt wordt en de werkzaamheden stil komen te liggen.

Bij (her)ontwikkeling van bestaande locaties zal eerst de bestaande bouw gesloopt moeten worden. Daarna kan het bodemonderzoek gestart worden om vervolgens te beginnen met het bouwrijp maken van de grond.

Is het bekend dat er explosieven of kabels en leidingen in de grond kunnen liggen? Maar is de exacte locatie niet helemaal bekend? Dan kunnen we op locatie door middel van grondzuigen op voorzichtig graafwerk verrichten en eventueel proefsleuven graven.

Offerte aanvragen

Een ontwikkelingsgebied voorbereiden op (her)ontwikkeling of transformatie? Of een bouwlocatie bouwrijp laten maken? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Contact opnemen

Welke werkzaamheden vallen onder bouwrijp maken van grond?

De werkzaamheden die onder het bouwrijp maken van grond vallen zijn divers. Te denken valt aan:

  • Eventueel saneren van de bodem
  • Egaliseren of ophogen van de grond
  • Verwijderen van groen, boomstronken en boomwortels
  • Verwijderen van puin en andere obstakels in de grond
  • Verbeteren van de grond

Naast deze werkzaamheden bereiden wij ook zaken voor als riolering en leggen we kabels en leidingen.

Wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak inplannen? Neem dan contact op.

Volgende
Vorige
bouwgrond bouwrijp maken
Bouwklaar maken bouwlocatie
bouwrijp maken bouwlocatie
Grond bouwrijp maken op locatie
Voorbereiden en bouwrijp maken bouwlocatie
Bouwrijp maken grond
Grond bouwrijp maken voor bouw

Alle disciplines onder één dak

Bij het bouwrijp maken van bouwgrond komen naast het grondverzet meerdere disciplines naar voren. Is er bijvoorbeeld voorzichtigheid is geboden bij het graven vanwege gevoelige leidingen en kabels in de grond? Dan zijn onze grondzuigwagens onmisbaar. Kooiker Aannemersbedrijf maakt deel uit van de Kooiker Groepen gezamenlijk zijn we gespecialiseerd in verschillende disciplines. Hieronder vallen onder andere zuigtechniek, blaastechniek en maatvoering. Op deze manier hebben we alle kennis en ervaring in eigen huis. We zijn minder afhankelijk van partners en daardoor kunnen we efficiënter werken en makkelijker plannen tegen een scherp tarief.

Kosten bouwrijp maken

De kosten voor het bouwrijp maken van bouwgrond is geheel afhankelijk van de projectgrootte. Daarnaast bepaalt de locatie en de oorsprong van het gebied wat de werkzaamheden zullen zijn en welke disciplines er ingeschakeld moeten worden. Voor een vrijblijvende offerte maken we graag een afspraak.

Woonrijp maken bouwlocatie

Is de bouw afgerond? Dan is kan er gestart worden met het woonrijp maken van de bouwlocatie. Wij maken hiervoor gebruik van geavanceerde machines waarmee we het werk efficiënt, secuur en veilig kunnen uitvoeren. Is machinaal straten niet mogelijk? Dan kunnen we bouwen op/met vakkundig en gecertificeerd personeel.

Meer informatie over het woonrijp maken van een bouwlocatie

Onze partners