Bestrating reinigen

Met onze nieuwe technologie specialiseren we ons ook op bestrating reinigen. Met name waterpasserende en waterdoorlatende verharding heeft extra zorg nodig om effectief water af te kunnen voeren. Maar de hogedruk reinigingsmachine is ook geschikt voor het reinigen van gewone bestrating in egale oppervlakten.

Waterdoorlatende- en waterpasserende verharding

Waterdoorlatende verharding en ook waterpasserende verharding wordt veel toegepast in nieuwbouwwijken. Ook bij herinrichting van woonwijken en industriegebieden wordt de standaard verharding ingeruild voor waterpasserende of waterdoorlatende bestrating. Voor het ontlasten van het riool en het op niveau houden van het grondwaterpeil is dit een efficiƫnte en mooie oplossing. Dit type bestrating werkt alleen efficiƫnt als het goed schoon is. Laat waterdoorlatende verharding reinigen om wateroverlast te voorkomen.

Reinigen en onderhouden waterdoorlatende- en waterpasserende verharding

Deze vorm van verharding zorgt voor een goede afwatering bij regen. Het overtollige water hoeft niet meer via het riool afgevoerd te worden, maar zakt door of langs de verharding direct de grond in. Naar verloop van tijd vervuilt de verharding, waardoor het water minder goed of zelfs helemaal niet meer weg kan. Bij hevige regenbuien zorgt dit voor ernstige wateroverlast. Goed onderhoud en regelmatig reinigen van de waterdoorlatende en waterpasserende verharding is noodzakelijk om overlast te voorkomen.

Ontwikkeling in reiniging

Omdat het type bestrating is veranderd, werkt de traditionele oppervlakte reiniging niet meer optimaal. Het alleen schoonvegen en opzuigen van vervuiling voldoet niet bij waterdoorlatende en waterpasserende bestrating. Om het watergoed te kunnen laten passeren dienen de voegen en stenen vrij van vuil te zijn. De traditionele machines reinigen alleen het oppervlak, maar niet de voeg. Kooiker heeft speciaal voor de reiniging van waterdoorlatende en waterpasserende verharding een unieke hogedruk-zuigmachine ontwikkelt. Deze machine zorgt voor een optimale diepte reiniging waardoor voegen en waterdoorlatende stenen volledig schoon zijn. De machine spuit onder zeer hoge druk de voegen leeg en zuigt het vuil direct op. Dit resulteert in een brandschone verharding.

Totaalservice bij reiniging bestrating

Bij de reiniging van bestrating komt meer kijken dan alleen het schoonmaken. Wij ontzorgen gemeentes ook met:

 

Meer informatie

Ook problemen met water in de straat na een flinke regenbui? Mogelijk is de bestrating aan onderhoud en reiniging toe. Wilt u een demonstratie bijwonen van onze unieke machine? Of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op.

Neem vrijblijvend contact op

De hogedrukreinigingsmachine in de praktijk

Reinigen waterpasserende en waterdoorlatende bestrating

Wat verstaan we onder bestrating reinigen?

Onder bestrating reinigen verstaan we niet alleen het oppervlakkig reinigen van de verharding. Nee, wij zorgen met de reinigingscombinatie voor een diepte reiniging van de bestrating. Aanslag, vuil en aangroei van onkruid wordt grondig verwijderd en afgevoerd. De straat of het plein hoeft niet nog een aangeveegd te worden. Door de grondige reiniging door de combinatie van hogedruk en het direct afzuigen kunnen we een superschoon oppervlak garanderen. Ook de voegen zullen geheel vrij van vuil en onkruid zijn.

We worden ingezet voor o.a.: